Programowanie Arduino z elementami elektroniki

Zapraszamy dzieci w wieku lat 12 i starsze do wzięcia udziału w bezpłatnych warsztatach programowania Arduino z elementami elektroniki. Arduino to miniaturowy komputer posiadający wejścia i wyjścia. Do wejść możemy podłączyć różne czujniki (np. odległości, natężenia światła, nacisku). Do wyjść – diody led, silniki, serwomechanizmy. Programowanie odbywa się w języku Arduino IDE, bazującym na języku C/C++. Technologia ta wykorzystywana jest w edukacji, ale także przez dorosłych twórców, majsterkowiczów i inżynierów robotyki.

Warsztaty trwające w sumie 5,5 godziny będą obejmowały 2-godzinne szkolenie z podstaw programowania w języku Scratch oraz 3,5 godzinnego warsztatu programowania Arduino, podczas którego uczestnicy stworzą w parach proste roboty. Warsztaty będą bezpłatne i odbędą się 31 stycznia podczas ferii zimowych 2018. Liczba uczestników warsztatów ograniczona.