Projekt pt.: "Czas na aktywizację"

Fundacja Heros w partnerstwie z Fundacją Fuga Mundi realizują projekt pt. „Czas na aktywizację” w ramach Osi 11 – Włączenie społeczne, Działanie 11.1 – Aktywne włączenie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Projekt skierowany jest do 60 osób niepełnosprawnych wykluczonych, w tym dotkniętych ubóstwem lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostających bez zatrudnienia. 

Do projektu zapraszamy osoby:

- posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, - pozostające bez zatrudnienia w tym: biernych zawodowo i bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy ( wyłącznie III profil), - nieuczestniczące w innym projekcie z EFS, - zamieszkujące na terenie województwa lubelskiego, - w wieku 18-64 lata

Dla Uczestników/czek Projektu oferujemy:

- stypendium stażowe 1850 zł brutto, - stypendium szkoleniowe, - Poczęstunek/catering podczas grupowych zajęć i spotkań, - zwrot kosztów dojazdu na zajęcia, - materiały szkoleniowe, - wsparcie doradcy zawodowego.

KONTAKT: 

Biuro projektu:

ul. Z. Krasińskiego 2/30

20-709 Lublin

tel. kom. 570 122 110

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.