Piknik Rodzinny 2018 - podziękowanie

3 czerwca 2018 r. w Niedrzwicy Dużej odbył się Piknik Rodzinny „Radośnie i bezpiecznie z rodziną” organizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Niedrzwicy Dużej.

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom i instytucjom, które zaangażowały się w pomoc przy organizacji imprezy, a w szczególności:

 • wolontariuszom z Klubu Wolontariusza ze Szkoły Podstawowej w Niedrzwicy Dużej pod kierunkiem pani Doroty Rusek

 • Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej z Niedrzwicy Dużej pod kierunkiem druha Michała Wyroślaka i Tomasza Wójtowicza

 • strażakom OSP Niedrzwica Duża

 • Andrzejowi „Żarówa” Tuziemskiemu

 • Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Niedrzwicy Dużej

 • funkcjonariuszom Policji z Komisariatu Policji w Bełżycach

 • pracownikom Ośrodka Zdrowia w Niedrzwicy Dużej

 • zespołowi nagłaśniającemu AKSUS.

 

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom i instytucjom, które zaangażowały się w pomoc przy organizacji imprezy, a w szczególności:

 • wolontariuszom z Klubu Wolontariusza ze Szkoły Podstawowej w Niedrzwicy Dużej pod kierunkiem pani Doroty Rusek

 • Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej z Niedrzwicy Dużej pod kierunkiem druha Michała Wyroślaka i Tomasza Wójtowicza

 • strażakom OSP Niedrzwica Duża

 • Andrzejowi „Żarówa” Tuziemskiemu

 • Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Niedrzwicy Dużej

 • funkcjonariuszom Policji z Komisariatu Policji w Bełżycach

 • pracownikom Ośrodka Zdrowia w Niedrzwicy Dużej

 • zespołowi nagłaśniającemu AKSUS.