Dożynki Gminy Niedrzwica Duża 2018 - Podziękowania

Bardzo dziękujemy wszystkim osobom, organizacjom, instytucjom, artystom oraz firmom, które włączyły się w organizację Dożynek Gminy Niedrzwica Duża 2018!

 

Sponsorzy:

Cisowianka

 • Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Niedrzwicy Dużej
 • Bank Spółdzielczy w Niedrzwicy Dużej
 • EL- HAND w Niedrzwicy Dużej
 • „Impressa” Hotel i Restauracja w Niedrzwicy Dużej
 • M-AN Obrót Zwierzętami Sp. Jawna w Niedrzwicy Dużej
 • Piekarnia „Kuchcik” w Niedrzwicy Kościelnej
 • Piekarnia „Mielnik” w Niedrzwicy Dużej


Artyści:

 • Orkiestra Dęta OSP Niedrzwica Duża
 • Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Niedrzwicy Kościelnej
 • uczestnicy zajęć tanecznych w GOKSiR, prowadzonych przez panią Dominikę Dul
 • Zespół Śpiewaczy ze Strzeszkowic
 • zespół „Krajka”
 • kapela „Swojacy”
 • zespół „Prosto z pola”
 • zespół AKSUS

 

Słowa szczególnych podziękowań za wsparcie organizacyjne kierujemy do:

 • niezastąpionych strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej z Niedrzwicy Dużej

 • Andrzeja „Żarówy” Tuziemskiego

 • członków Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów „Spokojna Przystań”

 • Koła Gospodyń Wiejskich ze Strzeszkowic

 • członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z Niedrzwicy Dużej pod wodzą Tomasza Wójtowicza i Michała Wyroślaka

 • Macieja Pietrasia

 • Szymona Chamery

 • Jakuba Lubelskiego

 

Serdecznie dziękujemy za pomoc:

 • jednostkom Ochotniczej Straży Pożarnej z Czółen, Krężnicy Jarej, Marianki, Niedrzwicy Dużej, Radawczyka, Sobieszczan i Strzeszkowic - za użyczenie ławek

 • członkom Grupy FOTO Niedrzwica – Renacie Pastuszak, Weronice Stępniak, Martynie Wojtyle oraz Adriannie Baran

 • Szkole Podstawowej w Sobieszczanach

 • Szkole Podstawowej w Niedrzwicy Dużej

 • Ośrodkowi Pomocy Społecznej

   

Serdeczne podziękowania składamy również: starostom dożynek – pani Agnieszce Chromczak z Sobieszczan Kolonii oraz panu Krzysztofowi Ostrowskiemu z Radawczyka Kolonii Pierwszej.

Dziękujemy również pocztom sztandarowym z Gminnych Ochotniczych Straży Pożarnych.

Słowa ogromnego uznania kierujemy do wszystkich zaangażowanych w pielęgnowanie pięknej tradycji wicia dożynkowych wieńców oraz do delegacji wieńcowych z miejscowości: Czółna, Majdan Sobieszczański, Niedrzwica Duża, Niedrzwica Kościelna, Radawczyk i Radawczyk Kolonia, Sobieszczany Kolonia, Strzeszkowice.

W tym miejscu pragniemy poinformować, że w konkursie na najpiękniejszy wieniec dożynkowy w kategorii wieńców tradycyjnych zwyciężył Zespół Śpiewaczy ze Strzeszkowic, a w kategorii wieńców współczesnych – Koło Gospodyń Wiejskich ze Strzeszkowic. Te wieńce będą reprezentować naszą gminę 2 września w konkursie na Dożynkach Wojewódzkich w Radawcu.

Zobacz galerię zdjęć   TUTAJ