Europejskie Dni Dziedzictwa w gminie Niedrzwica Duża

„Smak, dźwięk, obraz i ruch – Europejskie Dni Dziedzictwa w gminie Niedrzwica Duża!” Pod tym hasłem 16 września br. będziemy promować w naszej gminie lokalne dziedzictwo kulturowe. Europejskie Dni Dziedzictwa to projekt społeczny i edukacyjny, który właśnie temu służy. Jego celem jest także przypominanie o wspólnych korzeniach kultury europejskiej. To najważniejsze święto tradycji i zabytków kultury Starego Kontynentu. Podczas dwóch wrześniowych weekendów w całej Europie organizowane są imprezy, takie jak koncerty, wykłady, wystawy, jarmarki - imprezy skierowane są do bardzo szerokiej i różnorodnej grupy odbiorców. Polska włączyła się do tej akcji w 1993 roku, a gmina Niedrzwica Duża – w ubiegłym roku. W niedzielę 16 września, w ramach EDD, odbędą się u nas dwa niezwykłe wydarzenia:

  • „Święto pieczonego ziemniaka” - piknik ludowy w Skansenie Maszyn i Urządzeń Rolniczych w Niedrzwicy Kościelnej; głównym organizatorem imprezy jest Fundacja Ocalić od Zapomnienia. Uczestnicy pikniku będą mieli okazję skosztować tradycyjnych potraw z ziemniaków, posłuchać lokalnych zespołów ludowych, bezpłatnie zwiedzić skansen i usłyszeć opowieści o codziennym życiu w gminie po odzyskaniu niepodległości. Piknik rozpocznie się o godzinie 13.00.

  • Rowerowa Gra Terenowa – rozpocznie się o godz. 15.00 spod GOKSiR w Niedrzwicy Dużej; scenariusz gry i wyznaczona trasa powstała dzięki zwycięskiej pracy z konkursu literackiego na opowiadanie związane z historią gminy Niedrzwica Duża ( „Gmina w literze i eterze”). Szczegółowy regulamin gry będzie dostępny wkrótce na stronie GOKSiR.

Serdecznie zapraszamy do wspólnego świętowania Europejskich Dni Dziedzictwa w gminie Niedrzwica Duża!

EDD poziom