CHARYTATYWNY BIEG PATRIOTYCZNY DLA WERONIKI PRZYBYCIEŃ

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Niedrzwicy Dużej oraz Urząd Gminy Niedrzwica Duża zapraszają do udziału w Charytatywnym Biegu Patriotycznym w Święto Niepodległości dla Weroniki Przybycień z Sobieszczan Kolonii. Bieg odbędzie się 11 listopada 2018 r., start o godz. 13.00 spod Cmentarza Wojennego z I Wojny Światowej przy ul. Przemysłowej w Niedrzwicy Dużej. Pobiegniemy trasą o dystansie 5,5 km ulicami: Przemysłową, Za Torami, Gruntową, Cichą, Tomaszówka, Za Torami i powrót do miejsca startu.

Wpisowe w wysokości 20 zł przyjmowane będzie od uczestników biegu na starcie od godziny 12:30.

Wyznaczoną trasę można przebiec, przemaszerować, przespacerować albo przejechać rowerem.

Nad bezpieczeństwem biegu czuwać będzie Ochotnicza Straż Pożarna z Niedrzwicy Dużej.

Wszystkie pieniądze zebrane podczas biegu przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów rehabilitacji Weroniki.

Dla przypomnienia, 26 stycznia 2016 r. Weronika (wówczas studentka I roku transportu na Politechnice Lubelskiej) doznała udaru mózgu i przeszła bardzo poważną operację ratującą życie. Od tego momentu Weronika cały czas wymaga intensywnej rehabilitacji. Jest to ogromny koszt przerastający możliwości finansowe rodziny Weroniki.

Mając świadomość, że patriotyzm oparty jest na poczuciu więzi społecznej, wspólnoty kulturowej oraz solidarności ze społecznością, zachęcamy do włączenia się w pomoc mieszkance naszej gminy - Weronice Przybycień.

 

REGULAMIN BIEGU

 

mapka bieg