Akcja „Ognie Niepodległości”

Zapraszamy do udziału w wydarzeniu „Ognie Niepodległości”. Akcja ta polega na rozpaleniu w Województwie Lubelskim ognisk dla uczczenia 100.letniej rocznicy odzyskania Niepodległości. W różnych miejscach, ale w tym samym czasie:

10 listopada, godz. 21.00

Narodowe Święto Niepodległości jest świętem całej Ojczyzny, wszystkich Polaków, obywateli Rzeczypospolitej - niezależnie od poglądów, wyznawanych religii, wykształcenia czy stopnia zamożności. Jest to więc święto, które ma jednoczyć, a wyrazem tego zjednoczenia będą właśnie ogniska rozpalane w różnych miejscach, ale w tym samym czasie.

W gminie Niedrzwica Duża „Ognie Niepodległości” zapłoną na placu za GOKSiR.

Oprawę artystyczną zapewni zespół „Krajka”, który zaprezentuje popularne pieśni patriotyczne i ludowe.

Wydarzenie objęte jest patronatem honorowym Wojewody Lubelskiego Przemysława Czarnka.

 

Główni organizatorzy akcji:

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej

Lubelski Urząd Wojewódzki

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych

 

Organizatorzy z terenu gminy:

Urząd Gminy Niedrzwica Duża

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Niedrzwicy Dużej

Ochotnicza Straż Pożarna z Niedrzwicy Dużej

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z Niedrzwicy Dużej

3 Niedrzwicka Drużyna Harcerzy "TROP" im. Zgrupowania Oddziałów Zapory