Konkurs "Najpiękniejszy ogród"

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie "Najpiękniejszy ogród", organizowanym przez Wójta Gminy Niedrzwica Duża oraz GOKSiR. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy gminy Niedrzwica Duża posiadający zadbane ogrody przydomowe, które oceniane będą w dwóch kategoriach: zagroda wiejska oraz posesja.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie przez właściciela – użytkownika posesji lub zagrody wiejskiej - pisemnej deklaracji uczestnictwa. Deklaracje należy składać w terminie do piątku 19 czerwca. Komisja konkursowa dokona przeglądu zgłoszonych posesji oraz zagród wiejskich w dniach 20-21 czerwca 2018 r.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody, które zostaną wręczone przy rozstrzygnięciu konkursu podczas Dożynek Gminy Niedrzwica Duża w dniu 19 sierpnia 2018 r.

Regulamin konkursu

Karta zgłoszenia