Inscenizacja historyczna pt.
„Sąsiedzi – czas próby. Radawczyk i Strzeszkowice 1939 – 1940” 

Serdecznie zapraszamy na inscenizację historyczną pt.

„Sąsiedzi – czas próby. Radawczyk i Strzeszkowice 1939 – 1940”

7 maja 2017 o godz. 16.00, Radawczyk

Inscenizacja porusza temat kolonistów niemieckich zamieszkałych w Radawczyku, ich relacji z Polakami przed i po wybuchu wojny oraz przesiedlenia w ramach tzw. „akcji chełmskiej”; przedstawione zostanie również starcie oddziału Wojska Polskiego z żołnierzami niemieckimi w Strzeszkowicach, a także próba pacyfikacji tej wsi, udaremniona przez pastora zboru baptystów z Radawczyka.

W inscenizacji wystąpią mieszkańcy gminy Niedrzwica Duża, w tym członkowie Grupy Rekonstrukcji Ludności Cywilnej „IRMA”, a także członkowie Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej „Wrzesień'39”, Stowarzyszenie Lubelska Grupa Rekonstrukcji Historycznej FRONT, GRH „Gregor” z Puław oraz GRH Grenadiere.

Celem całego przedsięwzięcia jest wzmocnienie i promowanie działań służących pielęgnowaniu i ochronie dziedzictwa historycznego regionu, wzmocnienie społecznej tożsamości i identyfikacji z miejscem zamieszkania, aktywizacja społeczna mieszkańców gminy.

mapka reko 17

Patronat nad inscenizacją objęli:

reko 17 logo patronat honorowy

Organizatorzy:
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Niedrzwicy Dużej
Gimnazjum nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Niedrzwicy Dużej
Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej „Wrzesień'39”

reko 17 logo organizator

Grupy:

reko 17 logo grupy historyczne

Patronat medialny:

reko 17 logo media

Sponsorzy:

reko 17 logo sponsorzy