Podziękowanie za II Charytatywny Bieg dla Weroniki

W imieniu organizatorów i rodziny Państwa Przybycień składamy serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom „II Biegu Charytatywnego dla Weroniki”. Znowu pokazaliście, że biegać możemy nie tylko dla siebie ale też dla kogoś. Dzięki Wam udało się zebrać

4 310,00 złotych!

Kwotę już przekazaliśmy na konto Fundacji „Kawałek Nieba” z dopiskiem „649 Pomoc dla Weroniki”. Serdeczne podziękowania kierujemy do strażaków OSP Niedrzwica Duża i OSP Sobieszczany za pomoc organizacyjną i perfekcyjną obsługę biegu oraz młodzieży AWD GOKSiR za sprawne wydawanie numerów startowych i nagłośnienie.