Inscenizacja historyczna
„Sąsiedzi – czas próby. Radawczyk i Strzeszkowice 1939 -1940” - Podziękowane

Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim tym,
którzy włączyli się w organizację inscenizacji historycznej

„Sąsiedzi – czas próby. Radawczyk i Strzeszkowice 1939 -1940”

Inscenizacja zaprezentowana została 7 maja 2017 r. w Radawczyku

reko 17

Występujący:

  • mieszkańcy gminy Niedrzwica Duża, w tym członkowie Grupy Rekonstrukcji Historycznej Ludności Cywilnej „Irma”:  ZOBACZ LISTĘ UCZESTNIKÓW

  • Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej „Wrzesień'39”

  • Stowarzyszenie Lubelska Grupa Rekonstrukcji Historycznej „FRONT”

  • GRH „Gregor” z Puław

  • Przemyskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej „X D.O.K”

  • GRH 1. Pułk Strzelców Konnych z Garwolina

Patronat honorowy:
- Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek
- Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski
- Starostwa Lubelski Paweł Pikula
- Wójt Gminy Niedrzwica Duża Adam Kuna
- Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Lublin
- Instytut Pamięci Narodowej Oddział Lublin

Patronat medialny:
- Radio Lublin
- Nasze Miasto

Sponsorzy:
- El – Hand z Niedrzwicy Dużej
- Firma Teleyko z Niedrzwicy Dużej
- Przedsiębiorstwo Komunalne „Nałęcz” z Niedrzwicy Dużej
- Ekoland z Kraśnika
- Cisownianka

Serdeczne słowa podziękowania kierujemy do osób, które pomogły w zebraniu materiałów do scenariusza:
pani Henryka Suchora z Radawczyka
pani Stanisława Wojtaszko z Radawczyka
państwo Lucyna i Zdzisław Pietrasiowie z Radawczyka
pan Krzysztof Czupkałło ( Światowy Związek Żołnierzy AK, okręg Lublin)
pan Stanisław Przech 
pani Elżbieta Baran ze Strzeszkowic

Przygotowując inscenizację sięgano do nagranych w 2012 r. relacji pana Mariana Mącika oraz nieżyjących już - pani Marianny Ostrowskiej i pana Stanisława Fryca. Korzystano również z materiałów zawartych w „Zeszytach Niedrzwickich” wydawanych przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Niedrzwickiej oraz z artykułów publikowanych w gminnym biuletynie „Info” przez panią Elżbietę Baran i pana Janusza Szustera.

Dziękujemy również za ogromne wsparcie:
- wspaniałym strażakom z Ochotniczej Straży Pożarnej z Radawczyka, w tym prezesowi - Krzysztofowi Ostrowskiemu, za zbudowanie chaty i pomoc organizacyjną
- niezawodnym jak zawsze strażakom z Ochotniczej Straży Pożarnej z Niedrzwicy Dużej, ze Strzeszkowic i z Czółen

Dziękujemy wszystkim, którzy użyczyli lub przekazali stroje, rekwizyty, elementy scenografii, a w szczególności:
- Fundacji „Ocalić od zapomnienia” w Niedrzwicy Kościelnej
- Wiktorii Kloc i jej rodzicom z Niedrzwicy Dużej
- Adamowi Wachowskiemu

Serdecznie dziękujemy:
- pani Wandzie Pietroń i jej rodzinie za udostępnienie miejsca na inscenizację
- panu Jerzemu Podgórskiemu za udostępnienie miejsca dla publiczności
- panu Marianowi Ostrowskiemu za pomoc organizacyjną
- Adriannie Baran, Arkadiuszowi Sosze, Michałowi Mazurkowi za obsługę fotograficzną i filmową
- Tomaszowi Wiechnikowi oraz Maćkowi Pietrasiowi, Tomaszowi Wójtowiczowi i Mikołajowi Dudzie za pomoc techniczną
- Ośrodkowi Pomocy Społecznej

Dziękujemy współorganizatorom:
- Gimnazjum nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Niedrzwicy Dużej
- Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej „Wrzesień'39” - szczególnie dr. Andrzejowi Gładyszowi

Inscenizacja „Sąsiedzi – czas próby. Radawczyk i Strzeszkowice 1939 -1940” jest piątą inscenizacją organizowaną przez GOKSiR. Dziękujemy wszystkimi, którzy angażowali się w te przedsięwzięcia w latach 2012 -2017. Szczególne podziękowania kierujemy do tych, którzy byli z nami od samego początku i na każdym etapie przygotowywania tych wydarzeń: panu Andrzejowi Gładyszowi oraz - na ręce pani Justyny Polaczek i pani Celiny Małek – Gimnazjum nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Niedrzwicy Dużej.