II Turniej Siatkówki Plażowej

Młodzieżowa Rada Gminy Niedrzwica Duża oraz Ambasadorzy Wspierający Działania GOKSiR serdecznie zapraszają do aktywnego udziału w II Turnieju Siatkówki Plażowej w Niedrzwicy Dużej. Impreza odbędzie się w niedzielę 16 lipca 2017 r. od godz. 10:00 na boisku do piłki plażowej przy boisku Orlik przy Szkole Podstawowej w Niedrzwicy Dużej. W turnieju mogą brać udział wyłącznie mieszkańcy Gminy Niedrzwica Duża. Przewidziane są trzy kategorie:

młodzież (roczniki 2000-2002),

dzieci (roczniki 2003-2005),

rodzic + dziecko (roczniki 2000-2005).

Zapisy przyjmowane są w biurze GOKSiR do czwartku 13 lipca. Osoby niepełnoletnie do karty zgłoszenia załączają pisemną zgodę od rodzica.

Regulamin wraz z kartą zgłoszenia oraz zgodą rodzica

plazowka 2