Warsztaty wokalne z Adamem Strugiem

12 sierpnia w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Niedrzwicy Dużej odbyły się warsztaty śpiewacze z Adamem Strugiem – śpiewakiem, instrumentalistą, autorem piosenek, pomysłodawcą zespołu śpiewaczego „Monodia Polska” praktykującego polskie pieśni przekazywane w tradycji ustnej. Podczas tego niezwykłego spotkania uczestnicy śpiewali urzekające piękną melodią (jakże trudną!) utwory ze „Zbioru pieśni nabożnych do użytku domowego i kościelnego”, zwanego również „Śpiewnikiem Pelplińskim” oraz kurpiowskie świeckie pieśni ludowe. Uczestnicy warsztatów zapoznali się z praktyką wykonawczą tradycyjnej muzyki ludowej oraz sposobami pozyskiwania materiału źródłowego i arkanami pracy etnomuzykologa.

Warsztaty były jednym z działań zaplanowanych w projekcie „Kultura prosto z pola”, dofinansowanym ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura - Interwencje 2017”.

Już 15 października Adam Strug po raz drugi będzie gościł w Niedrzwicy Dużej – zagra koncert dla mieszkańców naszej gminy oraz poprowadzi kolejne spotkanie warsztatowe. Szczegóły we wrześniu na stronie GOKSiR i Facebooku.

nck dofinansowano

 

strug 1

 

strug 2