Wyniki konkursu "Najpiękniejszy ogród"

W lipcu tego roku został przeprowadzony konkurs "Najpiękniejszy ogród". Celem konkursu jest poprawa estetyki i wyglądu oraz stanu środowiska naturalnego gminy Niedrzwica Duża a także wyróżnienie mieszkańców wsi, którzy kładą nacisk na estetykę otaczającej ich przestrzeni. Ogrody oceniane były w dwóch kategoriach: zagroda wiejska oraz posesja. Komisja jury w składzie: Marta Dekondy – przewodnicząca, Bartłomiej Bednarz oraz Izabela Mazurek wytypowały laureatów:

ZAGRODA
I miejsce – Hanna Bednarczyk ze Strzeszkowic Dużych (Kolonia)

POSESJA
I miejsce - Małgorzata Walkowska z Sobieszczan Kolonii
II miejsce ex aequo – Magdalena Kolaszyńska z Niedrzwicy Dużej oraz Anna Marzec z Trojaczkowic, Izabela Wenarska ze Strzeszkowic Dużych (Kolonia)

 

Ogród Hanny Bednarczyk ze Strzeszkowic
hanna bednarczyk (1) hanna bednarczyk (2) hanna bednarczyk (3)

 

Posesja Magdaleny Walkowskiej z Sobieszczan Kolonii

magdalena walkowska (1) magdalena walkowska (2) magdalena walkowska (3)

Posesja Magdaleny Kolaszyńskiej z Niedrzwicy Dużej

magdalena kolaszyńska (1) magdalena kolaszyńska (2) magdalena kolaszyńska (3)

 

Posesja Anny Marzec z Trojaczkowic

anna marzec (1) anna marzec (2) anna marzec (3)

 

Posesja Izabeli Wenarskiej

izabela wenarska (1) izabela wenarska (2) izabela wenarska (3)