Podsumowanie zbiórki publicznej dla Weroniki Przybycień

31 października Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych zakończyło organizację zbiórki publicznej "Razem dla Weroniki", w ramach której zbierane były pieniądze na rehabilitację Weroniki Przybycień. Dzięki Państwu udało się zebrać kwotę:

21 212,90 zł !!!

W imieniu Weroniki dziękujemy!!!