Jarmark Jagielloński 2018

Organizator Jarmarku Jagiellońskiego (Warsztaty Kultury w Lublinie) zaprasza wytwórców tradycyjnego rękodzieła do zgłaszania swojego udziału w imprezie. Wystawcy mają możliwość prezentowania oraz sprzedaży swojego dorobku w gronie około 300 wystawców z Polski, Ukrainy, Białorusi, Słowacji, Węgier i Litwy.

Jarmark Jagiellońskii odbędzie się w dniach 17-19 sierpnia 2018 r. na terenie Starego Miasta w Lublinie. Zaproszeni wystawcy otrzymaja bezpłatny nocleg i miejsce wystawiennicze.

WIĘCEJ INFORMACJI   TUTAJ

Zobacz również witrynę internetową Jarmarku Jagiellońskiego   TUTAJ