Zawody Rowerowe STUNT 2016

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Niedrzwicy Dużej we współpracy z nieformalną grupą młodzieżową „Ambasadorzy Wspierający Działania GOKSiR” organizują Zawody Rowerowe STUNT. W zawodach wezmą udział młodzież i dorośli z terenu całego województwa lubelskiego.

Inicjatywa i koordynacja wydarzenia to realizacja marzenia grupy młodzieży zafascynowanej osiągnięciami rówieśników w dziedzinie dyscypliny rowerowej STUNT, czyli wyczynowych trików na rowerze. Celem akcji jest stworzenie atrakcyjnej formy spędzania wolnego czasu w gronie rówieśniczym, integracja środowiska miłośników rowerowego STUNTu, wzbogacenie oferty kulturalnej, promowanie tej rzadkiej dyscypliny sportowej i oczywiście znakomita zabawa!

Zawody Rowerowe STUNT zaplanowano na niedzielę 9 października 2016 r. w godz. 13:00 – 18:00 na placu za GOKSiR przy ul Kościelnej i ul. Partyzanckiej w Niedrzwicy Dużej. Przewidziane są dwie kategorie w zależności od poziomu zaawansowania uczestników zawodów: AMATORSKA i ZAAWANSOWANA. W każdej z kategorii wybrane zostanie I, II i III miejsce.

Przed zgłoszeniem należy zapoznać cię z Regulaminem Zawodów. Na zapisy czekamy do piątku 7 października. Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, a w przypadku Uczestników niepełnoletnch również pisemną zgodę od Rodziców.

 

REGULAMIN ZAWODÓW ROWEROWYCH STUNT 2016.pdf

KARTA ZGŁOSZENIA.pdf

KARTA ZGŁOSZENIA.doc (wersja do edycji tekstu)

ZGODA RODZICA.pdf

 

 

SPONSOR 
GŁÓWNY:
level hard

 

 

Regulamin Zawodów Rowerowych STUNT 2016

Niedrzwica Duża 9 października 2016 r.

 

Postanowienia ogólne

&1

Niniejszym Regulamin obowiązuje podczas Zawodów Rowerowych STUNT 2016
zwanych dalej Zawodami, organizowanymi w Niedrzwicy Dużej
przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Niedrzwicy Dużej (GOKSiR)
oraz nieformalną grupę młodzieżową Ambasadorzy Wspierający Działania GOKSiR,
zwanych dalej Organizatorami.

&2

Każdy uczestnik Zawodów ma obowiązek zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.

&3

Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkich uczestników Zawodów.
Udział w dowolnej części imprezy oznacza akceptację Regulaminu.

&4

Regulamin został zamieszczony na stronie internetowej Organizatora
oraz zostanie wręczony każdemu z uczestników przy wjeździe na teren imprezy.

&5

Niedostosowanie się do Regulaminu skutkować będzie upomnieniem,
a w przypadku powtórzenia sytuacji wydaleniem z terenu imprezy
bez prawa zwrotu poniesionych kosztów.

&6

Zgłoszenia można składać osobiście w siedzibie Organizatorów
tj. w biurze GOKSiR przy ul. Lubelskiej 10 w Niedrzwicy Dużej
lub przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

&7

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej
www.goksir.niedrzwicaduza.pl oraz w biurze GOKSiR.

&8

Warunkiem wzięcia udziału w Zawodach jest złożenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego
do dnia 7 października 2016 r. Każdy niepełnoletni Uczestnik wraz z kartą zgłoszenia
zobowiązany jest złożyć pisemną zgodę od Rodzica.

&9

Uczestnik zgłaszający się do udziału w zawodach wyraża zgodę
na fotografowanie swojego wizerunku i umieszczenie go na stronie internetowej
i mediach w celach promocyjnych imprezy.

&10

Każdy Zawodnik zobowiązany jest wnieść opłatę wpisową w wysokości 15 zł.
Opłaty należy składać w biurze GOKSiR lub poprzez wpłatę na konto.
Numer rachunku bankowego: Bank Spółdzielczy w Niedrzwicy Dużej
86 8687 0009 2001 0006 3308 0001

W tytule przelewu należy wpisać STUNT 2016.

&11
Środki zgromadzone podczas zapisów przeznaczone zostaną na jednodniowe ubezpieczenie
od nieszczęśliwego wypadku dla każdego z Zawodników oraz na nagrody dla zwycięzców.

&12

W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych Organizatorzy
zastrzegają sobie prawo do jednorazowego przesunięcia terminu Zawodów o tydzień.
W takim przypadku Zawody odbędą się w dniu 16 października 2016 r.

&13

W przypadku odwołania imprezy organizator nie jest zobowiązany do jakiegokolwiek rodzaju rekompensaty
lub odszkodowania poza zwrotem sumy, na jaką opiewa wpisowe.

&14

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonania zmian w przebiegu imprezy
z powodów od Organizatora niezależnych.

&15

Na terenie imprezy oraz jemu przyległym obowiązują przepisy kodeksu ruchu drogowego.

&16

Priorytetem jest bezpieczeństwo, tak więc każde sytuacje budzące niepokój
będą wymagały zwrócenia uwagi uczestnikowi imprezy. 
Uczestnik ma obowiązek informowania Organizatora o sytuacjach zagrożenia życia,
zdrowia oraz mienia.

&17

Stwarzanie zagrożenia życia lub zdrowia innych osób przebywający na terenie imprezy
jest zabronione i równoważne z opuszczeniem imprezy.

&18

Zabrania się stunt-owania miedzy uczestnikami imprezy, osób przybyłych na pokazy,
lokalnej społeczności, a także na ulicach.

&19

Każdy opuszczający imprezę zobowiązany jest do jazdy w kasku.

&20

Na terenie imprezy panuje absolutny zakaz spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających.

&21

Organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie imprezy,
jak również za rzeczy wartościowe zagubione lub skradzione.

&22

Za szkody rowerów powstałe w trakcie pokazów Organizator nie ponosi odpowiedzialności.

&23

Za szkody materialne wyrządzone na terenie imprezy
uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność finansową.

&24

Każdy z Uczestników otrzymuje jednodniowe ubezpieczenie od nieszczęśliwego wypadku.

 

Szczególne postanowienia dotyczące konkurencji sportowych

&1

Każdy uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem
oraz jego akceptacji wyrażonej podpisem na liście uczestników.

&2

Uczestnictwo w zawodach jest dobrowolne
i odbywa się  na wyłączną odpowiedzialność uczestników.

&3

Każdy uczestnik zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności podczas konkurencji.

&4

Każdy uczestnik zobowiązany jest do bezwzględnego podporządkowania się
osobom prowadzącym konkurencje pod rygorem &17 niniejszego regulaminu.

&5

Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z zawodów uczestnika,
co do którego istnieje realne uzasadnienie, że naruszył zasady niniejszego regulaminu
a ustalenie w/w naruszeń nie jest możliwe w trybie natychmiastowym.

 

 

Regulamin Punktacji Zawodników

JURY

Jury składa się z 3 sędziów. Ich decyzja nie może być podważona, a uzgodniony wynik musi zostać zaakceptowany.

 

PUNKTACJA

1. Sędziowie punktują każdy wyjazd w skali od 1 do 40 punktów.

2. Przyznawane są tylko pełne punkty.

3. Ocenę wyjazdu daje suma punktów przyznanych przez każdego z jurorów.

4. Punkty karne będą przyznawane za:

a) wywrotkę spowodowaną ewidentnym nie opanowaniem pojazdu (-2pkt. za styl)

b) podparcie się, położenie roweru (-1pkt. za styl)

Jeżeli zawodnik rozpoczął podejście do tricku przed końcem czasu i po zakończeniu mierzonego czasu dalej go wykonuje, trick zostanie zaliczony i punktowany.

 

CZAS PRZEJAZDU

1. Grupa amatorska 2 minuty

2. Grupa zaawansowana 3 minuty

 

OCENA

Jury ocenia styl, płynność przejazdu, poziom trudności wykonywanych tricków, ich wykonanie oraz kontakt z publicznością (+ 1 pkt. za styl).

Styl, płynność, agresja (max 10pkt.)

Wheelie (max 10pkt.)

Stoppie (max 10 pkt.)

Akrobacje (max 10 pkt.)

Punktacja przyznana przez jurorów sumuje się. Każdy z uczestników Zawodów może łącznie otrzymać max 120pkt.

Jeżeli zawodnik nie podejmie się wykonywania tricków z którejś z w/w kategorii wtedy otrzyma 0 pkt. z danej kategorii.

Zawodnicy startują w kolejności alfabetycznej.

Zawodnicy niepełnoletni mogą wziąć udział w zawodach wyłącznie za po złożeniu pisemnej zgody rodziców.

Jeżeli zawodnik będzie startował w dużo gorszych warunkach atmosferycznych niż konkurencja, ma prawo do powtórzenia swego przejazdu.

Wszelkie pytania kierujemy przed zawodami do przewodniczącego składu sędziowskiego.