CENNIK ZAJĘĆ ODPŁATNYCH

 


Informacja o płatności za zajęcia dla dzieci: w przypadku uczęszczania na zajęcia rodzeństwa, płatność za drugie i kolejne dziecko wynosi połowę. Zniżka dotyczy zajęć o niższej cenie.

Przykład: jedno z dzieci chodzi na taniec towarzyski jeden raz w tygodniu (40 zł), drugie zaś na balet (50 zł), wóczas zniżka dotyczy odpłatniości za taniec towarzyski (50 zł + 20 zł = 70 zł).


 

Zumba, Pilates
karnety 30-dniowe (pilates/zumba):
4 wejścia 40 zł, 
8 wejść 60 zł,
12 wejść 80zł,
pojedyncze wejście: 10 zł

 

Balet 
45 minut 1 x w tygodniu 50 zł/miesiąc

 

Taniec towarzyski
dzieci/młodzież:
1 x w tygodniu 1 godz. 40 zł 
2 x w tygodniu 2 godz. 70 zł  
grupa sportowa 2 x w tygodniu 3 godz. 100 zł 
dorośli:
nowa grupa 1 x w tygodniu 40 zł/osoba 
grupa zaawansowana 2 godz. w tygodniu 70 zł/osoba 

 

Gitara 

15 zł za godzinę zajęć grupowych
25 zł za godzinę zajęć indywidualnych

 

Tenis Stołowy
5 zł za godz. od osoby - płatność u instruktora

 

Zajęcia Modelarskie
1 x w tygodniu 1,5 godz. - 30 zł/miesiąc

 

Pracownia Artystyczna
1 x w tygodniu 2 godz.- 30 zł/miesiąc - płatność u instruktora

 

Warsztaty Malarskie
1 x w tygodniu 6 godz. - 30 zł/miesiąc

 

Ikonopisanie
1 x w tygodniu 4 godz. - 100 zł/wpisowe - jednorazowo na wyposażenie